Mgr. Lucie SZÜČOVÁ Ph.D.

Chemie pro biology II.


Laboratoř růstových regulátorů
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
&
UEB AV ČR Olomouc
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic
+420 585634940
+420 585634851
lucie.szucova@upol.cz
http://

  Curriculum Vitae:
  2002 Mgr., Anorganická chemie, PřF UP v Olomouci 
  2007 PhD., Chemie, PřF UP v Olomouci 
  funkce v zaměstnání na PřF UP (odborný asistent)  
  funkce v zaměstnání na UEB AV ČR (vědecký pracovník) 
  spoluřeřešitelka grantu GAČR 522/09/1576 (1) 

  Pedagogické aktivity:
  Chemie pro biology II. 
  Výzkumné aktivity:
  Příprava isotopově značených derivátů cytokininů 
  Syntéza nových purinových derivátů cytokininů 
  Vývoj afinitních ligandů pro proteiny schopné vázat cytokininy 
  Vývoj fluorescenčně značených cytokininů 
  Vývoj nových derivátů cytokininů s budoucí aplikací v kosmetologii (spolupráce s fy Senetek PLC) 
  Řešené projekty:
  Vývoj biospecifických ligandů pro afinitní chromatografii proteinů schopných vázat cytokininy, GAČR, 522/09/1576, 2009-2013 
Vybrané publikace:
 • Synthesis, characterization and biological activity of ring-substituted 6-benzylamino-9-tetrahydropyran-2-yl and 9-tetrahydrofuran-2-ylpurine derivatives: Lucie Szüčová, Lukáš Spíchal, Karel Doležal, Marek Zatloukal, Jarmila Greplová, Petr Galuszka, Vladimír Kryštof, Jiří Voller, Igor Popa, Frank J. Massino, Jan-Elo Jørgensen, Miroslav Strnad, Bioorg. Med. Chem. 1 
 • WO/2008/008770 6,9-disubstituted purine derivatives and their use for treating skin Lucie Szüčová, Marek Zatloukal, Lukáš Spíchal, Luděk Frolich, Karel Dolezal, Miroslav Strnad, Frank J. Massino, (2008, patent application) 
 • PCT/US08/88311 6,9-disubstituted purine derivatives and their use as cosmetics and cosmetic compositions: Lucie Szüčová, Marek Zatloukal, Lukáš Spíchal, Jiří Voller, Karel Doležal, Miroslav Strnad, Frank J. Massino (2008, patent application) 
 • Preparation and cis-to-trans transformation study of square-planar [Pt(Ln)2Cl2] complexes bearing cytokinins derived from 6-benzylaminopurine (Ln) by view of NMR spectroscopy and X-ray crystallography: L. Szucova, Z. Travnicek, I. Popa, J. Marek, Polyhedron, 27, 12, 2710-2720 (2008) 

 •