Prof. Ing. Miroslav STRNAD CSC.,DSc.

garant LRR

Bude synchronizovat a koordinovat jednotlivé aspekty projektu v rámci Laboratoře růstových regulátorů (LRR), aby byl dodržen harmonogram jednotlivých činností a klíčových aktivit a aby byla dodržena rozpočtová pravidla a určení finančních částek pro tento obor. Dále bude řešit personální otázky ohledně zapojení jednotlivých řešitelů z LRR. Bude se podílet na realizaci kurzů a na tvorbě propagačních a výukových materiálů. Je zodpovědný za realizaci kurzů v oblasti Obecná Biologie, Chemie pro biology, Biol. klasifikace živočichů, Biol. klasifikace rostlin. V nákladech počítáme s rezervou na valorizace mezd v následujících třech letech.

Laboratoř růstových regulátorů
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
&
UEB AV ČR Olomouc
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic
+420 585634850
+420 585634851
miroslav.strnad@upol.cz
http://rustreg.upol.cz

    Curriculum Vitae:

    Pedagogické aktivity:
    Výzkumné aktivity:
    Řešené projekty:
Vybrané publikace: