Zdenka SLADKÁ

administrativa

Bude zodpovědná za účetnictví v rámci celého projektu tak, aby se dodržovaly finanční limity jednotlivých kategorií projektu. Bude schraňovat veškeré účetní doklady a vést s tím související agendu. V nákladech počítáme s 25% rezervou na valorizace mezd v následujících třech letech.

Katedra buněčné biologie a genetiky
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic
+420 585634901
+420 585634905
zdenka.sladka@upol.cz
http://

    Curriculum Vitae:

    Pedagogické aktivity:
    Výzkumné aktivity:
    Řešené projekty:
Vybrané publikace: