Ing. Hana ŠIMKOVÁ CSc.

lektor, genomika


Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i
Sokolovské 6
772 00, OLOMOUC
Czech republic
+420 585205854
+420 585205853
hana.simkova@upol.cz
http://genetika.upol.cz

  Curriculum Vitae:
  1989 Ing., agronomie, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
  1997 PhD., genetika, Ústav experimentální botaniky AV ČR 
   funkce v zaměstnání – odborný asistent  
   řešitel/spoluřeřešitel projektu (2/0) 

  Pedagogické aktivity:
  Genomika 
  Výzkumné aktivity:
  Chromozomální genomika 
  Konstrukce BAC knihoven z tříděných rostlinných chromozómů 
  Poziční klonování genu pro rezistenci 
  Řešené projekty:
  Příprava materiálů pro genomiku pšenice a poziční klonování genů pro rezistence na chromozómu 7D, GA ČR, 521/07/1573, 2007-2009 
Vybrané publikace:
 • Paux, E., Sourdille, P., Salse, J., Saintenac, C., Choulet, F., Leroy, P., Korol, A., Michalak, M., Kianian, S., Spielmeyer, W., Lagudah, E., Somers, D., Kilian, A., Alaux, M., Vautrin, S., Berges, H., Eversole, K., Appels, R., Šafář, J., Šimková, H., Doležel, J., Bernard, M., Feuillet, C.: A physical map of the 1-gigabase bread wheat chromosome 3B. - Science 322: 101-104, 2008 
 • Šimková, H., Svensson, J.T., Condamine, P., Hřibová, E., Suchánková, P., Bhat, P.R., Bartoš, J., Šafář, J., Close, T.J., Doležel, J.: Coupling amplified DNA from flow-sorted chromosomes to high-density SNP mapping in barley. – BMC Genomics 9: 294, 2008 
 • Šimková, H., Šafář, J., Suchánková, P., Kovářová, P., Bartoš, J., Kubaláková, M., Janda, J., Číhalíková, J., Mago, R., Lelley, T., Doležel, J.: A novel resource for genomics of Triticeae: BAC library specific for the short arm of rye (Secale cereale L.) chromosome 1R (1RS). – BMC Genomics 9: 237, 2008 
 • Janda, J., Šafář, J., Kubaláková, M., Bartoš, J., Kovářová, P., Suchánková, P., Pateyron, S., Číhalíková, J., Sourdille, P., Šimková, H., Fairaivre-Rampant, P., Hřibová, E., Bernard, M., Lukaszewski, A., Doležel, J., Chalhoub, B.: Advanced resources for plant genomics: BAC library specific for the short arm of wheat chromosome 1B. – Plant J. 47: 977-986, 2006 

 •