Mgr. Radim SIMERSKÝ Ph.D.

Biol. klasif. živočichů


Laboratoř růstových regulátorů
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
&
UEB AV ČR Olomouc
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic

  Curriculum Vitae:
  2003 Mgr., biologie-chemie, PřF Palackého univerzity v Olomouci 
  2009 PhD., botanika, Laboratoř růstových regulátorů, ÚEB AVČR & PřF UP v Olomouci 

  Pedagogické aktivity:
  Biochemické markery v taxonomii 
  Cvičení z fyziologie rostlin 
  Výzkumné aktivity:
  Studium endogenních steroidů v různých biologických materiálech 
  Vývoj imunoafinitních chromatografických postupů pro studium interakcí vybraných nízkomolekulárních látek s proteiny 
  Řešené projekty:
Vybrané publikace:
 • Simerský, R., Swaczynová J., Morris D.A., Fránek M., Strnad M.: Development of an ELISA-based kit for the on-farm determination of progesterone in milk. Vet Med-Czech 52 (1), 19-28 (2007). 
 • Simerský, R., Novák, O., Morris, D.A., Pouzar, V., Strnad, M. Identification and quantification of several mammalian steroid hormones in plants by UPLC-MS/MS. J. Plant Growth Regul. 28, 125-136 (2009).  

 •