Mgr. Dana ŠAFÁŘOVÁ Ph.D.

koordinátor

Bude zodpovědná za koordinaci komunikace mezi řešitelem projektu, vedením jednotlivých institucí, jednotlivými garanty projektu, a jednotlivými pracovníky podílejícími se na řešení projektu. V nákladech počítáme s rezervou na valorizace mezd v následujících třech letech.

Katedra buněčné biologie a genetiky
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic
+420 585634900
+420 585634905
dana.safarova@upol.cz
http://genetika.upol.cz

  Curriculum Vitae:
  1980 Bc., biologie, Univerzita J.E. Purkyně v Brně 
  1993 Mgr., Systematická biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc 
  2003 PhD., Botanika, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc  
  funkce v zaměstnání - odborný asistent, tajemník katedry 
  řešitel/spoluřešitel projektu (1/XXX) 

  Pedagogické aktivity:
  KBB/BINF - Bioinformatika 
  KBB/CVGEN - Cvičení z genomiky 
  KBB/OGCSB - Cvičení z obecné genetiky 
  KBB/OGPSB - Obecná genetika 
  Výzkumné aktivity:
  Genetická variabilita fytopatogenních mikroorganismů 
  Interakce patogen-hostitel  
  Řešené projekty:
  MŠMT MSM 6198959215 - Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (2005-2011) /člen řešitelského kolektivu/  
  NAZV 91A229 - Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům (2009-2013) /další řešitel/ 
  NAZV QG60123 - Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody 
  NAZV QH71248 - Detekce prokaryotických patogenů révy vinné a specifikace podmínek pro patogenezi jako předpoklad pro jejich účinnou regulaci. (2007-2011) /další řešitel/  
Vybrané publikace:
 • Navrátil, M., Válová, P., Fialova, R., Lauterer, P., Šafářová, D., Stary, M. (2009): The incidence of stolbur disease and associated yield losses in vegetable crops in South Moravia (Czech Republic). Crop Protection XX: 1-7 (in press). doi:10.1016/j.cropro.2009.05.008 
 • Fialová R., Válová P., Balakishiyeva G., Danet J.-L., Šafářová, D., Foissac X., Navrátil M. (2009): Genetic variability of stolbur phytoplasma in annual crop and wild pland species in the South Moravia (Czech Republic). Journal of Plant Pathology 91 (2): 411-416. 
 • Gadiou S., Šafářová, D., Navrátil M. (2009): Discrimination of Czech Plum Pox Virus Isolates by Single-Strand Conformation Polymophism and Low-Stringency Single Specific Primer PCR Analyses of HC-Pro Region. Acta Virologica 53:53-56.  
 • Navrátil M., Šafářová, D., Válová P., Fránová J., Šimková M. (2009): Phytoplasma Associated with Witches'-broom Disease of Ulmus minor Mill. in the Czech Republic: Electron Microscopy and Molecular Characterization. Folia Microbiologica 54 (1):37-42.  
 • Šafářová, D., Navrátil M., Petrusová J., Pokorný R., Piáková Z. (2008): Genetic and biological diversity of the Pea seed-borne mosaic virus isolates occurring in Czech Republic. Acta virologica 52:53-57.  
 • Gadiou S., Šafářová, D., Navrátil M. (2008): Genetic variability of Plum pox virus isolates in the Czech Republic. European Journal of Plant Pathology 121 (4):513-517.  
 • Navrátil M., Šafářová, D., Gadiou S., Fránová J., Kučerová J., Talacko L. (2008): The partial molecular characterization of plum pox virus infecting sweet cherry trees in the Czech Republic. Acta Horticulturae 781:203-208.  
 • Gadiou S., Šafářová, D., Navrátil M. (2008): Detection and Partial Molecular Characterization of PPV Recombinant Isolates in Locality "Lipov" (South Moravia, Czech Republic). Acta Horticulturae 781: 243-249.  
 • Duchoslavová J, Širůčková , Zapletalová , Navrátil M, Šafářová, D. (2007): First Report of Brown Rot Caused by Monilinia fructicola on Various Stone and Pome Fruits in the Czech Republic. Plant Disease 91(7):907  

 •