prof. RNDr. Milan NAVRÁTIL CSc.

garant KBB

Bude synchronizovat a koordinovat jednotlivé aspekty projektu v rámci Katedry buněčné biologie a genetiky (KBBG), aby byl dodržen harmonogram jednotlivých činností a klíčových aktivit a aby byla dodržena rozpočtová pravidla a určení finančních částek pro tento obor. Dále bude řešit personální otázky ohledně zapojení jednotlivých řešitelů. Bude se podílet na realizaci kurzů a na tvorbě propagačních a výukových materiálů. Je zodpovědný za realizaci kurzů v oblasti Populační genetika, Molekulární biologie, Buněčná biologie, Toxikologie. V nákladech počítáme s rezervou na valorizace mezd v následujících třech letech.

Katedra buněčné biologie a genetiky
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic
+420 585634900
+420 585634905
milan.navratil@upol.cz
http://genetika.upol.cz

  Curriculum Vitae:
  1980 Mgr. - Univerzita J. E. Purkyně (Masarykova Univerzita), Brno, Přírodovědecká fakulta, obor: biologie. 
  1991 CSc., Virologický ústav SAV, Bratislava, obor: virologie. 
  2001 Habilitační řízení v oboru botanika, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta.. 
  1982-1983 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích, výzkumný pracovník. 
  1984-1993 Výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský v Olomouci, výzkumný pracovník. 
  1984-1993 Vedoucí Výrobny diagnostických sér. 
  1993-2001 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, odborný asistent. 
  1998-dosud Vedoucí akreditované Referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem. 
  2001-dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, docent. 
  2002-2008 Vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky PřF UP v Olomouci. 
  Řešitel/spoluřeřešitel projektů: 17/3 

  Pedagogické aktivity:
  Experimentální metody molekulární biologie 
  Mikrobiologie a obecná virologie BOT/ 
  Molekulární biologie 1 
  Molekulární biologie 2  
  Molekulární biologie a genetika mikroorganismů  
  Obecná virologie  
  Seminář k diplomové práci  
  Speciální virologie  
  Výzkumné aktivity:
  Interakce virus – hostitel.  
  Referenční laboratoř pro diagnostiku fytoplazem. 
  Sbírka rostlinných virů a fytoplazem.  
  Studium biologické diversity a genetické variability populací rostlinných virů a fytoplazem. 
  Studium epidemiologie vybraných fytopatogenů a fytosanitárních opatření vedoucích k omezení jejich negativního vlivu na zemědělskou produkci. 
  Vývoj a optimalizace diagnostických postupů vybraných fytopatogenů.  
  Řešené projekty:
  Detekce prokaryotických patogenů révy vinné a specifikace podmínek pro patogenezi jako předpoklad pro jejich účinnou regulaci (NAZV QH71248, 2007-2011) 
  Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům (NAZV, 91A229, 2009-2013) 
  Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (MŠMT, 6198959215, 2005-2011) 
  Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody (NAZV 60123, 2 
Vybrané publikace:
 • Hilgert, I., Cikánek, D., Krištofová, H., Karešová, R., Navrátil, M. (1993): Monoclonal antibodies suitable for plum pox virus determination. Hybridoma 12(a): 215-220. 
 • Fránová, J., Přibylová, J., Šimková, M., Navrátil, M., Válová, P. (2003): Electron microscopy and molecular characterization of phytoplasmas associated with strawflower yellows in the Czech Republic. European Journal of Plant Pathology 109: 883-887. 
 • Navrátil, M., Šafářová, D., Karesova, R., Petrzik, K. (2005): First incidence of Plum pox virus on apricot trees in China. Plant Disease 89: 338.  
 • Fránová, J., Petrzik, K., Lesemann, D.-E., Navrátil, M. (2006): Daphne mosaic virus (DapMV), a new potyvirus from Daphne mezereum in the Czech Republic. Arch. Virol. 151: 793-801.  
 • Špak, J., Navrátil, M., Karešová, R., Přibylová, J., Válová, P., Kučerová, J., Kubelková, D., Fialová, R., Špaková, V. (2006): Occurrence, symptom variation and yeld loss caused by full blossom disease in red and white currants in the Czech Republic. Crop Protection 25: 446-453. 
 • Navrátil, M., Šafářová, D., Tkadlecová, E., Klukáčková, J. (2006): Molecular characterization of Czech and Chineses leek yellow stripe virus isolates from garlic. Acta Virologica 50: 207-210. 
 • Duchoslavová J., Širučková I., Zapletalová E., Navrátil M., Šafářová D. (2007): First Report of Brown Rot, caused by Monilinia fructicola, on Various Stone and Pome Fruits in the Czech Republic. Plant Disease 91: 907. 
 • Navrátil, M., Přibylová, S., Válová, P., Fialová, R., Šafářová, Špak, J., D., Kubelková, D., Petrzik, K., Karešová, R., Špaková, V. (2007): Detection and identification of phytoplasmas in Ribes rubrum. Bulletin of Insectology 60: 123-124. 
 • Gadiou S., Šafářová D., Navrátil M. (2008): Genetic variability of Plum pox virus isolates in the Czech Republic. European Journal of Plant Pathology 121: 513-517. 
 • Šafářová D., Navrátil M., Petrusová J., Pokorný R., Piáková Z. (2008): Genetic and biological diversity of the Pea seed-borne mosaic virus isolates occurring in Czech Republic. Acta virologica 52: 53-57. 
 • Fránová, J., Navrátil, M., Jakešová, H. (2009): Molecular identification of stolbur phytoplasma associated with red clover dwarf disease symptoms. Journal of Phytopathology, DOI: 10.1111/j.1439 -0434.2008.01508.x. 
 • Navrátil, M., Šafářová, D., Válová, P., Fránová, J., Šimková, M. (2009): Phytoplasma Associated with Witches'-broom Disease of Ulmus minor in the Czech Republic: Electron Microscopy and Molecular Characterization. Folia Microbiologica, 54: 37-42. 
 • Gadiou, S., Šafářová, D., Navrátil, M. (2009): Discrimination of Czech Plum pox virus isolates by single-strand conformation polymorphism and low-stringency single specific primer PCR analyses of HC-Pro region. Acta Virologica, 53: 53-56. 
 • Fialová, R., Válová, P., Balakishiyeva, G., Danet, J.-L., Šafárová, D., Foissac, X., Navrátil, M. (2009): Genetic variability of stolbur phytoplasma in annual crop and wild plant species in south Moravia. Journal of Plant Pathology 91: 411-416. 
 • Navrátil, M., Válová, P., Fialova, R., Lauterer, P., Šafářová, D., Stary, M. (2009): The incidence of stolbur disease and associated yield losses in vegetable crops in South Moravia (Czech Republic). Crop Protection XX: 1-7 (in press). doi:10.1016/j.cropro.2009.05.008 

 •