RNDr. Martin FELLNER Ph.D.

Mol. biol. rostlin


Katedra buněčné biologie a genetiky
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic

  Curriculum Vitae:
  1986 biofyzika, Univerzita Palackého v Olomouci 
  1988 M.Sc., Univerzita Palackého v Olomouci 
  1997 PhD., buněčná a molekulární fyziologie, Université de Paris-Sud XI, Orsay, France  
   funkce v zaměstnání - odborný asistent, vedoucí laboratoře 
  1997 - 2000 Postdoc, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada 
  2000 - 2003 Postdoc, University of Washington, Seattle, USA 
   řešitel/spoluřešitel projektů (5/5) 

  Pedagogické aktivity:
  Molekulární biologie rostlin 
  Molekulární fyziologie 
  Oborový seminář 1-4 
  Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin 
  Výzkumné aktivity:
  Funkce auxin-binding proteinů v růstu a vývoji rostlin kukuřice  
  Úloha boru ve fotomorfogenezi rostlin 
  Úloha světla ve schopnosti rostlin tolerovat stress 
  Řešené projekty:
  Úloha boru a signálních drah světla v aktivitě transportéru boru během růstu rostlin GAČR (7/2009-6/2012) 
  Vacuolar transport equipment for growth regulation in plants; Marie Curie Research Training Networks (RTN), EU (1/2007-12/2010) 
  Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev MŠMT (Záměr) (1/2005-12/2011)  
Vybrané publikace:
 • Kocábek T, Svoboda Z, Al-Zwi AM, Rolfe SA, Fellner M (2009) Boron-regulated hypocotyl elongation in Arabidopsis mutants with defects in light signaling pathways. Environmental and Experimental Botany (2009) (in press). 
 • Bergougnoux V, Hlaváčková V, Plotzová R, Novák O, Fellner M (2009) The 7B-1 mutation in tomato confers a blue light-specific lower sensitivity to coronatine, a toxin produced by Pseudomonas syringae pv. tomato. Journal of Experimental Botany 60: 1219-1230 
 • Ford ED, Cocke AE, Horton LA, Fellner M, Van Volkenburgh E (2008) Estimation, variation and importance of leaf curvature in Zea mays hybrids. Agricultural and Forest Meteorology 148: 1598-1610 
 • Fellner M, Ford ED, Van Volkenburgh E (2006) Development of erect leaves in a modern maize hybrid is associated with reduced responsiveness to auxin and light of young seedlings in vitro. Plant Signaling and Behavior 1: 201-211 

 •