prof. RNDr. Zdeněk DVOŘÁK Ph.D.

Hlavní řešitel

Bude synchronizovat a koordinovat jednotlivé aspekty projektu tak, aby byl dodržen harmonogram jednotlivých činností a klíčových aktivit a aby byla dodržena rozpočtová pravidla a určení finančních částek. Dále bude řešit personální otázky ohledně zapojení jednotlivých řešitelů uvnitř i vně univerzity a komunikovat s garanty jednotlivých oblastí přírodních věd. V nákladech počítáme s rezervou na valorizace mezd v následujících třech letech.

Katedra buněčné biologie a genetiky
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic

  Curriculum Vitae:
  1992 - 1997 Mgr., PřF UP Olomouc, analytická chemie 
  1997 - 2001 Ph.D., LF UP Olomouc, lékařská chemie a biochemie 
  2004 RNDr., PřF UP Olomouc, analytická chemie 
  2006 Doc., LF UP Olomouc, lékařská chemie a biochemie, jmenování docentem ke dni 1.12.2006  
  1999 - dosud Toxikolog, Soudně-lékařské oddělení, FN Olomouc  
  2002 - 2006 Vědecký pracovník, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc 
  2007 - 2008 Docent, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc 
  2008 - dosud Docent, vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky, PřF UP Olomouc  

  Pedagogické aktivity:
  Buněčná biologie II. 
  Moderní techniky studia buňky  
  Výzkumné aktivity:
  Lékové interakce  
  Metabolismus léčiv  
  Molekulární farmakologie a toxikologie  
  Řešené projekty:
  Role of Glucocorticoid Hormones in the Aryl Hydrocarbon Receptor Cellular Signaling in Human Hepatocytes - MEB040908 - MŠMT (2009-2010) 
  Transkripční regulační mechanizmy vybraných cytochromů P-450 a lékových transportérů v extrahepatálních tkáních a jejich vzájemné interakce - GA303/07/0128 - GA ČR (2007-2011) 
Vybrané publikace:
 • Monostory K., Pascussi J.M., Kobori L., Dvorak Z. (2009) Hormonal regulation of CYP1A expression. Drug Metab Rev (in press) [IF2008 5,622]  
 • Cvek B. and Dvorak Z. (2008) The value of proteasome inhibition in cancer. Can the old drug, disulfiram, have a bright new future as a novel proteasome inhibitor? Drug Discov Today 13(15-16):716-722. [IF 6,618]  
 • Pávek P. and Dvořák Z. (2008) Xenobiotic-Induced Transcriptional Regulation of Xenobiotic Metabolizing Enzymes of the Cytochrome P450 Superfamily in Human Extrahepatic Tissues. Curr Drug Metab 9(2):129-143. [IF 4,350]  
 • Dvorak et al. (2008) JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochem Pharmacol 75(2):580-588. [IF 4,838]  
 • Cvek B., Dvořák Z. (2007) Targeting of Nuclear Factor-kB and Proteasome by Dithiocarbamate Complexes with Metals. Curr Pharm Des 13(30): 3155-3167. [IF 4,868]  
 • Dvořák Z. and Šimánek V. (2007) Metabolism of Sanguinarine: The Facts and The Myths. Curr Drug Metab 8(2):173-176. [IF 4,490]  
 • Dvořák et al. (2006) Involvement of cytoskeleton in AhR-dependent CYP 1A1 expression. Curr Drug Metab 7(3):301-313. [IF 5,762]  
 • Dvořák et al. (2005) Role of microtubules network in CYP genes expression. Curr Drug Metab 6:545-552. [IF 5,416]  
 • Dvořák et al. (2005) Disruption of microtubules leads to glucocorticoid receptor degradation in HeLa cell line. Cell Signal 17:187-196. [IF 4,398]  
 • Dvořák et al. (2003) Colchicine down-regulates cytochrome P450 2B6, 2C8, 2C9, and 3A4 in human hepatocytes by affecting their glucocorticoid receptor-mediated regulation. Mol Pharmacol 64(1):160-169. [IF 5,650]  

 • 57 původních a přehledných prací
  73 příspěvků na konferencích
  2 kapitoly v monografiích
  2 pedagogické publikace (skripta)
  Citační ohlas: 240 v SCI