Ing. Veronika DŮJKOVÁ

manažer, PSUP    Curriculum Vitae:

    Pedagogické aktivity:
    Výzkumné aktivity:
    Řešené projekty:
Vybrané publikace: