Doc. Ing. Jaroslav DOLEŽEL DrSc.

garant UEB

Bude synchronizovat a koordinovat jednotlivé aspekty projektu v rámci Ústavu experimentální botaniky (UEB), aby byl dodržen harmonogram jednotlivých činností a klíčových aktivit a aby byla dodržena rozpočtová pravidla a určení finančních částek pro tento obor. Dále bude řešit personální otázky ohledně zapojení jednotlivých řešitelů. Bude se podílet na realizaci kurzů a na tvorbě propagačních a výukových materiálů. Je zodpovědný za realizaci kurzů v oblasti Genomika. V nákladech počítáme s rezervou na valorizace mezd v následujících třech letech.

Laboratoř Molekulární cytogenetiky a cytometrie
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i
Sokolovské 6
772 00, OLOMOUC
Czech republic
+420 585205852
+420 585205853
jaroslav.dolezel@upol.cz
http://lmcc.ieb.cz/

  Curriculum Vitae:
  1978 Ing., obor zahradnický, Vysoká škola zemědělská v Brně 
  1982 CSc., genetika, Ústav experimentální botaniky ČSAV, Praha 
  2001 DrSc., genetika, Akademie věd České republiky, Praha 
  2001 Doc., botanika, Univerzita Palackého v Olomouci 
  1983 - 1989 vědecký pracovník, ÚEB ČSAV 
  1989 - dosud vedoucí vědecký pracovník ÚEB AVČR 
  1992 - 2001 asistent, Katedra buněčné biologie genetiky PřF UP 
  1994 – dosud vedoucí laboratoře molekulární cytogenetiky a cytometrie, ÚEB AVČR 
  1997 – dosud vedoucí olomouckého pracoviště ÚEB AVČR 
  2001 – dosud docent, katedra buněčné biologie genetiky PřF UP 
  2004 člen Učené společnost ČR 
   řešitel/spoluřešitel projektu v posledních pěti letech: (počet/počet): 11/8 

  Pedagogické aktivity:
  Anatomie genomu 
  Cytogenetika a cytotaxonomie 
  Cytometrické techniky 
  Výzkumné aktivity:
  Fyzické mapování a sekvenování složitých genomů obilnin 
  Izolace a třídění mitotických chromozomů pomocí průtokové cytometrie 
  Stanovení obsahu jaderné DNA pomocí průtokové cytometrie 
  Struktura a evoluce genomu banánovníku 
  Velikost jaderného genomu rostlin 
  Změny rodičovských genomů u mezirodových hybridů Festuca x Lolium 
  Řešené projekty:
  Genomics for Triticeae Improvement, EU, FP7-212019 EU, 2008 – 2012 
  Integrovaný výzkum rostlinného genomu, MŠMT, LC06004, 2006 – 2010 
  Konstrukce fyzických map D genomu pšenice pomocí chromozómové strategie, MŠMT, OC08025, 2008 – 2011 
  Vývoj a využití DNA čipů DArT pro šlechtění nových odrůd xFestulolium, MZE, QH71267, 2007 – 2010  
Vybrané publikace:
 • Kopecký, D., Bartoš, J., Zwierzykowski, Z., Doležel, J.: Chromosome pairing of individual genomes in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.), its progenitors, and hybrids with Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.). – Cytogenetic and Genome Research 124: 170-178, 2009 
 • Greilhuber, J., Doležel, J.: 2C or not 2C: a closer look at cell nuclei and their DNA content. – Chromosoma 118: 391-400, 2009 
 • Kopecký, D., Lukaszewski, A.J., Doležel, J.: Meiotic behaviour of individual chromosomes of Festuca pratensis in tetraploid Lolium multiflorum. – Chromosome Research 16: 987-998, 2008 
 • Bartoš, J., Paux, E., Kofler, R., Havránková, M., Kopecký, D., Suchánková, P., Šafář, J., Šimková, H., Town, C.D., Lelley, T., Feuillet, C., Doležel, J.: A first survey of the rye (Secale cereale) genome composition through BAC end sequencing of the short arm of chromosome 1R. – BMC Plant Biology 8: 95, 2008 
 • Paux, E., Sourdille, P., Salse, J., Saintenac, C., Choulet, F., Leroy, P., Korol, A., Michalak, M., Kianian, S., Spielmeyer, W., Lagudah, E., Somers, D., Kilian, A., Alaux, M., Vautrin, S., Bergès, H., Eversole, K., Appels, R., Šafář, J., Šimková, H., Doležel, J., Bernard, M., Feuillet, C.: A physical map of the 1-gigabase bread wheat chromosome 3B. – Science 322: 101-104, 2008 
 • Kofler, R., Bartoš, J., Gong, L., Stift, G., Suchánková, P., Šimková, H., Berenyi, M., Burg, K., Doležel, J., Lelley, T.: Development of microsatellite markers specific for the short arm of rye (Secale cereale L.) chromosome 1. – Theor. Appl. Genet. 117: 915-926, 2008 
 • Šimková, H., Svensson, J.T., Condamine, P., Hřibová, E., Suchánková, P., Bhat, P.R., Bartoš, J., Šafář, J., Close, T.J., Doležel, J.: Coupling amplified DNA from flow-sorted chromosomes to high-density SNP mapping in barley. – BMC Genomics 9: 294, 2008 
 • Šimková, H., Šafář, J., Suchánková, P., Kovářová, P., Bartoš, J., Kubaláková, M., Janda, J., Číhalíková, J., Mago, R., Lelley, T., Doležel, J.: A novel resource for genomics of Triticeae: BAC library specific for the short arm of rye (Secale cereale L.) chromosome 1R (1RS). – BMC Genomics 9:237, 2008 
 • Kopecký, D., Lukaszewski, A.J., Doležel, J.: Cytogenetics of Festulolium (Festuca x Lolium hybrids). – Cytogenetic and Genome Research 120: 370-383, 2008. 
 • Hřibová, E., Doleželová, M., Town, C.D., Macas, J., Doležel, J.: Isolation and characterization of the highly repeated fraction of the banana genome. – Cytogenetic and Genome Research 119: 268-274, 2007 
 • Kopecký, D., Allen, D.C., Duchoslav, M., Doležel, J., Lukaszewski, A.J.: Condensation of rye chromatin in somatic interphase nuclei of Ph1 and ph1b wheat. – Cytogenetic and Genome Research 119: 263-267, 2007 
 • Loureiro, J., Kopecký, D., Castro, S., Santos, C., Silveira, P.: Flow cytometric and cytogenetic analyses of Iberian Peninsula Festuca spp. – Plant Systematics and Evolution 269: 89-105, 2007 
 • Loureiro, J., Rodriguez, E., Doležel, J., Santos, C.: Two new nuclear isolation buffers for plant DNA flow cytometry: A test with 37 species. – Annals of Botany 100: 875-888, 2007 
 • Doležel, J., Greilhuber, J., Suda, J.: Estimation of nuclear DNA content in plants using flow cytometry. – Nature Protocols 2: 2233-2244, 2007 
 • Doležel, J., Greilhuber, J., Suda, J. (eds.): Flow Cytometry with Plant Cells. Pp. 454. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007 
 • Doležel, J., Kubaláková, M., Paux, E., Bartoš, J., Feuillet, C.: Chromosome-based genomics in cereals. – Chromosome Research 15: 51-66, 2007 
 • Hobza, R., Hrušáková, P., Šafář, J., Bartoš, J., Janoušek, B., Žlůvová, J., Michu, E., Doležel, J., Vyskot, B.: MK17, a specific marker closely linked to the gynoecium suppression region on the Y chromosome in Silene latifolia. – Theor. Appl. Genet. 113: 280-287, 2006 
 • Loureiro, J., Rodriguez, E., Doležel, J., Santos, C.: Comparison of four nuclear isolation buffers for plant DNA flow cytometry. – Ann. Bot. 98: 679–689, 2006 
 • Loureiro, J., Rodriguez, E., Doležel, J., Santos, C.: Flow cytometric and microscopic analysis of the effect of tannic acid on plant nuclei and estimation of DNA content. – Ann. Bot. 98: 515–527, 2006 
 • Janda, J., Šafář, J., Kubaláková, M., Bartoš, J., Kovářová, P., Suchánková, P., Pateyron, S., Číhalíková, J., Sourdille, P., Šimková, H., Fairaivre-Rampant, P., Hřibová, E., Bernard, M., Lukaszewski, A., Doležel, J., Chalhoub, B.: Advanced resources for plant genomics: BAC library specific for the short arm of wheat chromosome 1B. – Plant J. 47: 977-986, 2006. 
 • Kopecký, D., Loureiro, J., Zwierzykowski, Z., Ghesquière, M., Doležel, J.: Genome constitution and evolution in Lolium × Festuca hybrid cultivars (Festulolium). – Theor. Appl. Genet. 113: 731–742, 2006 
 • Suchánková, P., Kubaláková, M., Kovářová, P., Bartoš, J., Číhalíková, J., Molnár-Láng, M., Endo, T.R., Doležel, J.: Dissection of the nuclear genome of barley by chromosome flow sorting. – Theor. Appl. Genet. 113: 651–659, 2006 
 • Pečinka, A., Suchánková, P., Lysák, M.A., Trávníček, B., Doležel, J.: Nuclear DNA content variation among central European Koeleria taxa. – Ann. Bot. 98: 117–122, 2006 
 • Loureiro, J., Pinto, G., Lopes, T., Doležel, J., Santos, C.: Assessment of ploidy stability of the somatic embryogenesis process in Quercus suber L. using flow cytometry. – Planta 221: 815–822, 2005 
 • Kubaláková, M., Kovářová, P., Suchánková, P., Číhalíková, J., Bartoš, J., Lucretti, S., Watanabe, N., Kianian, S.F., Doležel, J.: Chromosome sorting in tetraploid wheat and its potential for genome analysis. – Genetics, 170: 823-829, 2005 
 • Bartoš, J., Alkhimova, O., Doleželová, M., De Langhe, E., Doležel, J.: Nuclear genome size and genomic distribution of ribosomal DNA in Musa and Ensete (Musaceae): taxonomic implications. – Cytogenet. Genome Res. 109: 50–57, 2005 
 • Greilhuber, J., Doležel, J., Lysák, M.A., Bennett, M.D.: The origin, evolution and proposed stabilization of the terms ‘genome size’, and ‘C-value’ to describe nuclear DNA contents. –Ann. Bot. 95: 255–260, 2005 
 • Doležel, J., Bartoš, J.: Plant DNA flow cytometry and estimation of nuclear genome size. – Ann. Bot. 95: 99–110, 2005 
 • Šafář, J,. Noa-Carrazana, J.C., Vrána, J., Bartoš, J., Alkhimova, O., Lheureux, F., Šimková, H., Caruana, M.L., Doležel, J., Piffanelli, P.: Creation of a BAC resource to study the structure and evolution of the banana (Musa balbisiana) genome. – Genome 47: 1182–1191, 2004 
 • Janda, J., Bartoš, J., Šafář, J., Kubaláková, M., Valárik, M., Číhalíková, J., Šimková, H., Caboche, M., Sourdille, P., Bernard, M., Chalhoub, B., Doležel, J.: Construction of a subgenomic BAC library specific for chromosomes 1D, 4D and 6D of hexaploid wheat. – Theor. Appl. Genet. 109: 1337–1345, 2004 
 • Šafář, J., Bartoš, J., Janda, J., Bellec, A., Kubaláková, M., Valárik, M., Pateyron, S., Weiserová, J., Tušková, R., Číhalíková, J., Vrána, J., Šimková, H., Faivre-Rampant, P., Sourdille, P., Caboche, M., Bernard, M., Doležel, J., Chalhoub, B.: Dissecting large and complex genomes: flow sorting and BAC cloning of individual chromosomes from bread wheat. – Plant J. 39: 960-968, 200 
 • Román, B., Satovic, Z., Požárková, D., Macas, J., Doležel, J., Cubero, J.I., Torres, A.M.: Development of a composite map in Vicia faba, breeding applications and future prospects. – Theor. Appl. Genet. 108 : 1079-1088, 2004 
 • Valárik, M., Bartoš, J., Kovářová, P., Kubaláková, M., de Jong, H., Doležel, J.: High-resolution FISH on super-stretched flow-sorted plant chromosomes. – Plant J. 37: 940-950, 2004 
 • Doležel, J., Kubaláková, M., Bartoš, J., Macas, J.: Flow cytogenetics and plant genome mapping. – Chrom. Res. 12: 77-91, 2004 

 •