Mgr. Karel DOLEŽAL Dr.

Chemie pro biology I.


Laboratoř růstových regulátorů
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
&
UEB AV ČR Olomouc
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic
+420 585634940
+420 585634870
karel.dolezal@upol.cz
http://rustreg.upol.cz

  Curriculum Vitae:
  1990 Mgr., anorganická chemie, UP Olomouc 
  1996 Ph.D., molekulární biologie, UP Olomouc 
  funkce v zaměstnání - samostatný vědecký pracovník 
  1997-1998 PostDoc Swedish Agriculture University Umeå, (Prof. Goran Sandberg)  
  řešitel/spoluřeřešitel projektů (6/3) 

  Pedagogické aktivity:
  Chemie pro biology I. 
  Molekulární markery ve šlechtění rostlin 
  Výzkumné aktivity:
  Analytická chemie cytokininů 
  Vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou cytokininových derivátů 
  Řešené projekty:
  GA206/07/0570 Vliv nových derivátů 6-benzylaminopurinu na mikropropagaci vybraných druhů lesních dřevin. GA ČR 2007-2009. 
  QI92A247 Charakterizace genetické struktury autochtonních populací jilmů pomocí DNA analýz, záchrana genofondu a reprodukce in vitro. Mze 2009-2013 
Vybrané publikace:
 • Doležal K, Popa I, Holub J, Lenobel R, Werbrouck S, Strnad M, Zatloukal M US 7,279,482 
 • Stepanova A S, Robertson-Hoyt J, Yun Y, Benavente L M, Xie D, Doležal K, Schlereth A, Jürgens G, Alonso J M . CELL 133 (1), 177-191, 2008 
 • Doležal K, Popa I, Hauserová E, Spíchal L, Chakrabarty K, Novák O, Kryštof V, Voller J, Holub J, Strnad M Bioorg. Med. Chem. 15 (11), 3737-3747, 2007 

 •