Mgr. Boris CVEK Ph.D.

lektor, buněčná biologie


Katedra buněčné biologie a genetiky
Přírodovědecká Fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 11
783 71, OLOMOUC
Czech Republic
+420 585634903
+420 585634905
boris.cvek@upol.cz
http://genetika.upol.cz/toxi/

  Curriculum Vitae:
  2000 Mgr., Anorganická Chemie, PřF UP Olomouc 
  2006 Ph.D., Anorganická Chemie, PřF UP Olomouc 
  2007 - dosud doktorand v oboru filozofie přírodních věd na PřF UK Praha (školitel prof. Peregrin) 
  2004 učitel fyziky a chemie na ZŠ Haškova Uničov a Gymnáziu Kojetín 
  2007 - 2008 přednášející lékařské chemie na LF UP Olomouc 
   řešitel jednoho postdoktorského grantu (GAČR) 

  Pedagogické aktivity:
  Buněčná biologie I. 
  Filozofie přírodních věd 
  Výzkumné aktivity:
  Degradace proteinů, proteasom 
  Inhibice proteasomu jako léčba rakoviny 
  Instrumentalismus jako filozofie vědy 
  NF-κB dráha a dithiokarbamáty kovů 
  Řešené projekty:
  Influence of dithiocarbamate complexes with Pt(II) and Au(III) on NF-kB pathway in human tumor lines HepG2 and SK-HEP-1. (2008-2010) 
Vybrané publikace:
 • Cvek B. & Dvorak Z. Targeting of nuclear factor-κB and proteasome by dithiocarbamate complexes with metals. Current Pharmaceutical Design 2007 
 • Cvek B. et al. Ni(II), Cu(II), and Zn(II) diethyldithiocarbamate complexes show various activities against the proteasome in breast cancer cells. Journal of Medicinal Chemistry 2008 
 • Cvek B. & Dvorak Z. The value of proteasome inhibition in cancer. Drug Discovery Today 2008 
 • Cvek B. TNF-α could be responsible for disulfiram-mediated hepatotoxicity. Journal of Hepatology 2008 

 •