Vítejte na stránkách Inovace MBB

Toto jsou stránky nového projektu Inovace studia molekulární a buněčné biologie

číslo projektu: OP VK CZ 1.07/2.2.00/07.0354
Dne 23.5.2012 se konala závěrečná konference projektu, v posluchárně SE-E1 na šlechtitelů v Holici.

Sborník v PDF

[Zapsáno dne: 2012-05-15]
V rámci řešení projektu Inovace studia molekulární a buněčné biologie byly ve dnech 18. a 19. 4.2012 uspořádány přednášky Ing. Júlia Brtka, DrSc.

[Zapsáno dne: 2012-05-11]
Dovolujeme si oznámit, že v rámci ESF projektu “Inovace studia molekulární a buněčné biologie" CZ.1.07/2.2.00/07.0354, navštívil Univerzitu Palackého Martin Hajdúch, Ph.D. z Ústavu rostlinné genetiky a biotechnologií Slovenské Akademie Věd, Nitra, Slovensko.

Pozvánka na přednášku


[Zapsáno dne: 2011-12-04]
Fotografie z návštěvy dr. Roberta Konieczneho, dne 29.11.2011 v Olomouci


pozvanka na přednášku
[Zapsáno dne: 2011-11-29]
V rámci řešení projektu Inovace studia molekulární a buněčné biologie byla uspořádána 25.11.2011 přednáška Dr. Nicola CARRARO

pozvánka
[Zapsáno dne: 2011-11-28]
V rámci řešení projektu Inovace studia molekulární a buněčné biologie byl uspořádán přednáškový den zaměřený na problematiku receptoru pro polyaromatické uhlovodíky (Aryl Hydrocarbon Receptor – AhR). Cílem bylo informovat studenty Molekulární a buněčné biologie o nejnovějších poznatcích v dané problematice.

Předními hosty byli tito odborníci ze zahraničí:

Javier COUMOUL
“Cell migration : the role of the Ah Receptor“
Unité UMR-S 747 Inserm-Université Paris Descartes, FRANCE


Jørn HOLME
“Cell death induced by PAHs and nitro-PAHs: a role of DNA DR.“
Norwegian Institute of Public Health, Oslo, NORWAY


Robert BAROUKI
“The toxicological function of the adipose tissue.“
Unité UMR-S 747 Inserm-Université Paris Descartes, FRANCE


Dominique LAGADIC-GOSSMANN
“What role for plasma membrane in cell responses towards xenobiotics?“
University of Rennes 1, Faculty of Pharmacy, FRANCE


Dalšími významnými hosty, kteří se rovněž podíleli na organizaci celého dne byli kolegové RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. z Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně a RNDr. Miroslav Machala, CSc. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.
Odkaz na celou fotogalerii
[Zapsáno dne: 2011-11-09]
V rámci řešení projektu byla v srpnové produkci vydavatelství UP vydána dvoje skripta pro studenty oborů Molekulární a buněčné biologie a Experimentální biologie:Milan NAVRÁTIL: Základy virologie – Obecná virologie.
ISBN 978-80-244-2823-9; vydáno 250 ks.

Dana ŠAFÁŘOVÁ: Kapitoly z obecné genetiky.
ISBN 978-80-244-2822-2; vydáno 250 ks.
[Zapsáno dne: 2011-09-16]
Návštěva Prof.Theresia Thalhammer z Department of Pathophysiology and Allergy Research, Medical University of Vienna ve dnech 3.5 - 4.5.2011 v Olomouci.

[Zapsáno dne: 2011-05-05]
V rámci řešení projektu byla v dubnové produkci vydavatelství UP vydána dvoje skripta pro studenty oborů Molekulární a buněčné biologie a Experimentální biologie.


1) Cvek B., Dvořák Z.: Vybrané kapitoly z buněčné biologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011; ISBN 978-80-244-2724-9

2) Lucie Szüčová, Chemie pro biology II. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, ISBN 978-80-244-2723-2

[Zapsáno dne: 2011-04-21]
Dovolujeme si oznámit, že v rámci ESF projektu “Inovace studia molekulární a buněčné biologie" CZ.1.07/2.2.00/07.0354, navštíví Univerzitu Palackého Prof. Theresia Thalhammer z Department of Pathophysiology and Allergy Research, Medical University of Vienna.

Prof. Thalhammer vystoupí v rámci výuky Molekulární a buněčné biologie s přednáškou na téma „OATP transport proteins in liver, hepatic and extrahepatic tumors“.

Přednáška se koná dne 4.5.2011 v 8.30 hod v areálu PřF – Šlechtitelů, posluchárna č. SE-E1. Vítání jsou všichni z řad studentů i akademických pracovníků.
[Zapsáno dne: 2011-04-17]
Fotografie z návštěvy Dr. Thomase Haarmann-Stemmanna z Německého Leibniz Research Institute for Environmental Medicine ve dnech 12. - 14.4.2011 v Olomouci.

[Zapsáno dne: 2011-04-15]
Fotografie z návštěvy Ing. Júlia Brtka, DrSc., ve dnech 4.-7.4.2011 v Olomouci

[Zapsáno dne: 2011-04-08]
Dovolujeme si oznámit, že v rámci ESF projektu “Inovace studia molekulární a buněčné biologie" CZ.1.07/2.2.00/07.0354
navštíví Univerzitu Palackého Dr. Thomas Haarmann-Stemmann z Německého Leibniz Research Institute for Environmental Medicine v Dusseldorfu. Dr. Haarmann-Stemmann vystoupí v rámci výuky Molekulární a buněčné biologie s přednáškou na téma “The Arylhydrocarbon Receptor - A Master Regulator of Drug Metabolism“. Vítání jsou všichni z řad student i akademických pracovníků.

Přednáška se koná dne 13.4.2011 v 8.30 hod v areálu Šlechtitelů-Holice, posluchárna SE-E1. Za realizační team – prof. Zdeněk Dvořák, hlavní řešitel projektu ESF.
[Zapsáno dne: 2011-04-06]
Dovolujeme si oznámit, že v rámci ESF projektu “Inovace studia molekulární a buněčné biologie" CZ.1.07/2.2.00/07.0354

navštíví v období 4.-7. Dubna 2011 Univerzitu Palackého Dr. Július Brtko, DrSc., z Ústavu experimentální endokrinologie při Slovenské akademii věd v Bratislavě. Dr. Brtko vystoupí v rámci výuky Molekulární a buněčné biologie se dvěma přednáškami:

1. dne 6.dubna 2011 v 8.00 hod v posluchárně č. SE-E1, v Holici - Šlechtitelů.
téma “Nukleárne receptory a ich biologicky aktívne ligandy vo vzťahu k terapii vybraných nádorových ochorení”

2. dne 5.dubna 2011 v 10.00 hod v posluchárně č. SE-E2, v Holici - Šlechtitelů.
téma “Selén, selenoenzýmy a selenoproteíny a ich úloha na úrovni bunky a v integrovanom organizme“.

Vítání jsou všichni z řad studentů i akademických pracovníků.
Za realizační team – prof. Zdeněk Dvořák, hlavní řešitel projektu ESF.
[Zapsáno dne: 2011-03-28]
Nové formuláře posudků BP a DP:

Vrámci ESF projektu “Inovace studia molekulární a buněčné biologie" CZ.1.07/2.2.00/07.0354 byly vytvořeny nové formuláře pro posudky bakalářských a diplomových prací, které jsou volně ke stažení v sekci Dokumenty. Za realizační team – prof. Zdeněk Dvořák, hlavní řešitel projektu ESF.
[Zapsáno dne: 2011-02-03]
Dovolujeme si oznámit, že v rámci ESF projektu “Inovace studia molekulární a buněčné biologie" CZ.1.07/2.2.00/07.0354
navštíví v období 4.-7. Dubna 2011 Univerzitu Palackého Dr. Július Brtko, DrSc., z Ústavu experimentální endokrinologie při Slovenské akademii věd v Bratislavě. Dr. Brtko vystoupí v rámci výuky Molekulární a buněčné biologie se dvěma přednáškami na téma “Nukleárne receptory a ich biologicky aktívne ligandy vo vzťahu k terapii vybraných nádorových ochorení” a “Selén, selenoenzýmy a selenoproteíny a ich úloha na úrovni bunky a v integrovanom organizme“. Vítání jsou všichni z řad studentů i akademických pracovníků. Termín a místo konání přednášek budou upřesněny v samostatné pozvánce. Za realizační team – prof. Zdeněk Dvořák, hlavní řešitel projektu ESF.
[Zapsáno dne: 2011-02-02]
Dovolujeme si oznámit, že v rámci ESF projektu “Inovace studia molekulární a buněčné biologie" CZ.1.07/2.2.00/07.0354
navštíví Univerzitu Palackého Dr. Thomas Haarmann-Stemmann z Německého Leibniz Research Institute for Environmental Medicine v Dusseldorfu. Dr. Haarmann-Stemmann vystoupí v rámci výuky Molekulární a buněčné biologie se přednáškou na téma “The Arylhydrocarbon Receptor - A Master Regulator of Drug Metabolism“. Vítání jsou všichni z řad student i akademických pracovníků. Termín a místo konání přednášky budou upřesněny v samostatné pozvánce. Za realizační team – prof. Zdeněk Dvořák, hlavní řešitel projektu ESF.
[Zapsáno dne: 2011-02-02]
Dr. Kamil Růžička.
“ PX1 regulates protoxylem cell fate“
Studie publikované v posledních letech zdůraznily roli rostlinných hormonů při tvorbě kořenových cévních svazků v Arabidopsis. Genetický screen hledající molekulární mechanizmy zodpovědné za tyto procesy nás zavedl ke konzervovanému eukaryotickému modulu s neznámou funkcí, kterou se pokoušíme odhalit.

Pozvánka
[Zapsáno dne: 2010-11-04]
V nakladatelství Karmášek právě vyšla kniha rozhovorů "K věci".Tázal se přírodovědec a novinář, předseda občanského sdružení Dialog vědy s uměním RNDr. M. Giboda, CSc. Mezi dotazovanými je mimo prof. Petra Vopěnky, prof. Milana Knížáka, prof. Bořka Šípka, Karla Hvížďaly, prof. Cyrila Höschla, prof. Jindřicha Štreita aj. také člen naší katedry Dr. Boris Cvek. Představena široké veřejnosti a pokřtěna bude tato kniha na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě (22.-23.10.)."
[Zapsáno dne: 2010-10-10]
Our colleague from Chemical Research Institute of Hunagarian Academy of Sciences, Katalin Monostory
Diagnostic approaches of drug-metabolizing capacity for personalized medication of transplant patients.
[Zapsáno dne: 2010-09-28]
Ve dnech 22.-26.3.2010 navštívil Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc prof. Gordon Kirby, PhD, DVM - proděkan pro vědu a inovace z Ontarion Veterinary College Guelph, Department of Biomedical Sciences - Kanada. Návštěva se uskutečnila v rámci programu Evropského sociálního fondu ESF - Inovace studia molekulární a buněčné biologie CZ.1.07/2.2.00/07.0354, který je řešen na pracovišti Katedry buněčné biologie a genetiky. Prof Kirby vystoupil s přednáškou na téma Drug Metabolizing Enzymes and Responses to Cellular Stress. Posluchači byli studenti bakalářských a magisterských studijních programů PřF UP v oblasti biologie, Ph.D. studenti a vysokoškolstí pedagogové. V rámci své návštěvy proběhlo setkání prof. Kirby se zástupci vedení fakulty prof. Opatrným a prof. Frébortem a hlavním řešitelem ESF projektu prof. Dvořákem. Diskutována byla problematika financování a hodnocení vzdělávání a výzkumu v Kanadě ve srovnání s Českou republikou.

[Zapsáno dne: 2010-03-27]
Vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na přednášku, kterou prosloví pan Prof. Gordon Kirby, proděkan pro vědu a výzkum na Ontario Veterinary College, University of Guelph, Ontario, Canada.

Přednáška se koná ve středu 24.března 2010 v 10.00 hod v areálu Biocentra Holice - Šlechtitelů, budova A - velký sál č. 501.

Tématem přednášky je “Drug Metabolizing Enzymes and Responses to Cellular Stress“. Prof. Kirby patří mezi přední severoamerické farmakology a toxikology, a dlouhodobě se zabývá regulací biotransformačních enzymů za různých stresových podmínek u člověka a u myši. Mimo jiné je autorem prioritních výsledků v oblasti regulace CYP2A5 a CYP2A6, jejichž fyziologická role a úloha v metabolismu nikotinu jsou předmětem aktuálního zájmu zdravotnických organizací.

Věřím, že shlédnout přednášku stojí za to, a to rovněž pro graduální a post-graduální studenty. Budu se na Vás těšit, se srdečným pozdravem Doc. RNDr. Zdenek Dvorak, PhD Head of the department, Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc, Slechtitelu 11, 783 71 Olomouc, Czech Republic

Pozvánka
[Zapsáno dne: 2010-03-17]
Zápis z porady ze dne 5.1.2010.
[Zapsáno dne: 2010-01-05]
Byly vypracovány jednotné metodiky vizuálního stylu, přednášek, testů a prezentací. Metodiky jsou umístěny na webu v sekci "dokumenty"
[Zapsáno dne: 2009-11-18]
Veřejnou soutěž na vybavení učeben nábytkem vyhrála společnost Merci. Instalace nábytku bude provedena ve dnech 30.11.-3.12.2009
[Zapsáno dne: 2009-10-20]
Zápis z porady ze dne 15.9.2009.
[Zapsáno dne: 2009-09-17]
Schůzka řešitelů projektu.

Dne 15.9.2009 v době 10:00-12:00 se konala pracvní schůzka řešitelského teamu.

Zdeněk Dvořák
hlavní řešitel projektu
[Zapsáno dne: 2009-09-16]
V současné době probíhá veřejná soutěž na vybavení učeben nábytkem.
Více informací na úřední desce Univerzity Palackého
[Zapsáno dne: 2009-09-12]